INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási szárra: 3800060750_04_27_VH), Hérincs Péter adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 159. § (1) bekezdés értelmében folyamatos árverezés iránti hirdetményt teszek közzé.