Ingatlanárverési hirdetmény

OTP Faktoring Zrt végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: OU-DDK-FK-12-3S6-0002),

Orsós Imre adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 159. § (1) bekezdés értelmében folyamatos árverezés iránti hirdetményt teszek közzé.