Turizmus

Látnivalók

Kopjafa

Török Gyula segesdi fafaragó készítette azt a kopjafát, melyet 2001. május 26-án avattak fel a település millenniumi ünnepségén az óvoda épülete előtt található parkban.

A falu lakossága korábban is állított emlékművet, mégpedig a II. világháború hadszínterein elesett hősök tiszteletére. Az oszlop a református templom kertjében található.

Park

Ha a 68-as útról közelítjük meg Beleget, akkor a faluba érve jobb kéz felől egy szépen ápolt park látványa állít meg bennünket.

Faragott kapun át juthatunk be az egyhektáros parkba, melyet 1996-ban alakított ki az önkormányzat, s gondozására azóta is nagy figyelmet fordít. Itt, az öreg fák árnyékában, az üde pázsiton rendezik meg minden évben a közösség hagyományos ünnepét, a falunapot.

E parkon keresztül jutnak el a belegi kicsinyek az óvodájukba, amely az egykori uradalmi kastélyban kapott helyet.

Református Templom

A belegi református templom története a XVII. századig nyúlik vissza, akkor indult ugyanis virágzásnak a gyülekezet élete. Az első templomot 1772-ben építették meg az akkor szokásos fából.

A mostani templom 1862-ben készült el téglából, boltíves szerkezettel. Először 1925-ben, majd 1998-ban renoválták. Az istentiszteletre két harang szava hívogatja a híveket. A kisebbiket 2000-ben öntötték újjá. A templomban szép Angster orgona található.

Régi emlékek itt az anyakönyvek, s a ma is használatban lévő 1755-ben készült aranyozott úrasztali kehely.

Római Katolikus Templom

A mai római katolikus templom kezdetben iskolakápolnaként működött. Az épületet gróf Festetics Sándor adományozta 1925-ben a községnek.

A közvetlen falszomszédságában lévő kovácsműhelyt 1948-ban alakították át kápolnává, az imahely mai formáját az 1978-as és 1992-es felújítások során nyerte el.

A templom védőszentje Magyarok Nagyasszonya, búcsúnapja pedig október második vasárnapja.