Ingatlanárverési hirdetmény

Inhold Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság végrehajtást kérő (hivatkozási száma: 160435 VH),

Csontos Richárd István dologi adós (Eredeti adós: Csordás István) ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIlI. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.