INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: 3800060750_04_27 VH), Hérincs Péter adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki. Az alapügyben a végrehajtást dr. Vető Péter közjegyző 24020/Ü/30441/2021/3 számi határozata alapján dr. Vető Péter közjegyző a(z) 24020/Ü/70620/2021/2 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, díj címen fennálló 554 307 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.