2019. október 25-i alakuló ülés

MEGHÍVÓ

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 25.-i alakuló ülésére.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. október 25.-én (pénteken) 17 órakor
a Községházán tartja alakuló ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Képviselő-testületi tagok eskütétele.
  Előadó: Horváth Józsefné korelnök

  Előterjesztés

 2. Polgármester eskütétele.
  Előadó: Horváth Józsefné korelnök

  Előterjesztés

 3. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról.
  Előadó: Horváth Lászlóné HVB elnök


 4. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 6. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 7. Az alpolgármester megválasztása.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester

 8. Az alpolgármester eskütétele.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester

  Előterjesztés

 9. Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről.
  Előadó: alpolgármester


 10. Tájékoztatás a polgármester költségtérítésének összegéről.
  Előadó: alpolgármester


 11. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
  Előadó: Szociális Bizottság elnöke


 12. Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítésének összegéről.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 13. A gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízás.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 14. Az önkormányzati választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási jogviszony rendezésével kapcsolatos egyes kérdések megtárgyalása.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 15. Vámosi Róbertné polgármester társulási tanácsban történő képviselete.
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


 16. Egyéb ügyek (pl. tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi, az adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettségről).
  Előadó: Vámosi Róbertné polgármester


Beleg, 2019. október 21.

Vámosi Róbertné
polgármester

Csatolt dokumentumok