2018. április 23 -i ülés

MEGHÍVÓ

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 23.-i ülésére.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. április 23.-án (hétfőn) 15.00_ órakor
a Községházán tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Zárszámadás
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Zárszámadás

 3. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Jelentés

 4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
  Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Beszámoló

 5. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 6. Beszámoló a 2017. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 7. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 20/2005./X.25./ rendelet hatályon kívül helyezése.
  Előadó: dr. Varga Katalin

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 8. A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet
  Település Arculati Kézikönyv

 9. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Csomópont
  Összekötő út

 10. Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 11. Egyéb ügyek.

Beleg, 2018. április 17.

Tamás Csaba
polgármester

Csatolt dokumentumok