2015. november 5 -i soron következő ülés

MEGHÍVÓ

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5.-i ülésére.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 5-én (csütörtök) 18 órakor
a Közösségi Házban tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester 

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester


 3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
  Előadó: Tamás Csaba polgármester


 4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet módosítás

 5. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet módosítás

 6. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  SZMSZ
  SZMSZ módosítása

 7. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Rendelet

 8. A temetői díjak felülvizsgálata, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet módosítás

 9. Beszámoló a társulások működéséről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Rinyamenti megállapodás
  Somogy megyei önkormányzat megállapodás
  Rinya-Dráva megállapodás
  Kutas központú társulási megállapodás

 10. A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Tervezet

 11. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 12. Egyéb ügyek.

Beleg, 2015. október 26.

Tamás Csaba
polgármester